Sol·licitud de beques per a estudis post-obligatoris no universitaris 2016/17

Informació bàsica – beques de caràcter general
per a estudis post-obligatoris no universitaris 2016/2017
1. Com es demanen les beques de caràcter general 2016/2017?
Via telemàtica al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Enllaç:
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=746
En principi, no es preveu que hi hagi sol·licituds en format paper (pdf).
2. Qui s’ha d’enregistrar al Ministeri d’Educació?
Sempre l’alumne/a, que és el sol·licitant de la beca, amb el seu DNI/NIE, i amb un número
de compte corrent, on aparegui de titular/cotitular, actiu.
3. Centre d’estudis
Cal assegurar-se que el centre d’estudis escollit és on s’està matriculat/ada per al curs
2016/2017.
Per a introduir estudis a distància de l’IOC (Institut Obert de Catalunya), es posa “Obert” i fent
clic a recerca, surt el centre “Obert de Catalunya”. IOC=Obert de Catalunya.
Si s’ha comés un error o no es troba el centre, cal comunicar-ho a les observacions, deixant
escrit el nom del centre correcte on s’estudia i la població on es troba, i es comunicarà
aquesta incidència per correu electrònic a: alumnes_ccentral.ensenyament@gencat.cat.
També s’informarà puntualment, de la mateixa manera, qualsevol canvi de centre, de
produir-se.
4. Concepte d’unitat familiar
La unitat familiar del/de la sol·licitant, la conformen les persones que conviuen amb ell/a a
data 31/12/2015, amb vincle o no de consanguinitat. (Pares, germans, avis, o bé parella i
fills).
a) Que la separació/divorci/cessament de la convivència sigui anterior al 31/12/2015 i es
pugui acreditar.
b) Si la guarda i custòdia del/de la sol·licitant és:
– No compartida: La unitat familiar la formarà el progenitor que té la guarda i
custòdia, juntament amb la nova parella, si és el cas, i amb els altres membres de la
família amb qui conviu l’alumne/a, i s’haurà d’aportar documentació justificativa
(sentència de divorci, conveni regulador, on consti la guàrdia i custòdia i certificat
històric de domicili de l’any 2015)
– Compartida: La unitat familiar la formaran els dos progenitors i els fills comuns, i
caldrà aportar la documentació justificativa (sentència de divorci, conveni regulador,
on consti la guàrdia i custòdia i certificat històric de domicili de l’any 2015)
5. Quin alumne/a és independent?
És aquella persona que viu completament sola durant l’any 2015 (en la present convocatòria), o
almenys des del 31/12/2015, i compta amb els medis físics i econòmics propis suficients per a
mantenir-se. (No cal presentar documentació amb dades econòmiques, es creuaran amb
l’Agència Tributària).
En aquest casos, caldrà aportar:
– Titularitat de contracte de lloguer o de propietat de la seva residència habitual.
– Certificat històric del domicili, expedit per l’ajuntament, de l’any 2015.
6. Component de residència: Es podrà optar, marcant l’opció corresponent, a la quantia per
a residència, si l’alumne/a acredita la necessitat de residir fóra de la unitat familiar durant el
curs escolar, i aporta el contracte de lloguer d’estudiant, o un certificat del col·legi major o
residència on romandrà.
7. Per què no puc gravar la sol·licitud, si he recuperat les dades d’altres anys anteriors, i
em dóna un error referit als familiars i tot sembla correcte?
En el cas de que es recuperin les dades, cal obrir els membres de la família, un per un, per
“modificació” o mitjançant l’icona del llapis, per completar i renovar tota la informació (estat
civil, situació laboral…) i desar cada membre de nou.
Com comprovar si la beca està correctament sol·licitada?
En el web del Ministerio de Educación ha de figurar en l’estat com a “presentada”, no pas
com a “borrador”.
Cal fer res més?
No, només desar o imprimir el resguard com a comprovant.
No cal aportar cap documentació, amb l’excepció de:
· Sol·licitants independents: Contracte de lloguer/propietat al seu nom i certificat
històric de domicili del 2015.
· Component de residència: Contracte de lloguer, o de residència escolar/col·legi
major durant el curs lectiu
· En cas de divorci/separació en unitats familiars amb un sol dels dos progenitors :
Sentència/conveni regulador de data anterior o igual al 31/12/2015 i on aparegui la
guàrdia i custòdia, i certificat històric de domicili de l’any 2015.

Anuncis
Sol·licitud de beques per a estudis post-obligatoris no universitaris 2016/17

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s